پروژه های ما

با توجه به حوزه سرویس های جامع و کامل شرکت در زمینه سایت های مخابراتی و همچنین آموزش نیروی انسانی، پروژه های مختلفی با اپراتورهای مرتبط در حال انجام و سرویس دهی است.

ایرانسل

نگهداری و پشتیبانی

نگهداری و پشتیبانی از سایت های شرکت ایرانسل در جنوب و جنوب غرب کشور

ZTE شرکت

نصب و راه اندازی

پروژه نصب و راه اندازی سایت های مخابراتی و همچنین پشتیبانی از این سایت ها

HUAWEI شرکت

نگهداری و پشتیبانی

نگهداری و پشتیبانی از سایت های مخابراتی و سرویس دوره ای سایت ها

شرکت همراه اول

نصب و راه اندازی

نصب و راه اندازی سایت های مخابراتی برای شرکت همراه اول در استان های مختلف


مناطق تحت پوشش

بیش از

500

ایستگاه

نگهداری و پشتیبانی

300

آموزش نیروی متخصص

بیش از

50

پروژه مخابراتی

حدود

50

تقدیرنامه و جایزه